Policealne Szkoły EDUS,  to szkoły zawodowe dla osób z wykształceniem średnim
(matura nie jest wymagana). Wiek nie ma zanczenia.

 


Szkoła prowadzi nabór dwa razy w roku, nowe grupy zaczynają zajęcia w październiku i w marcu.
Czas nauki uzależniony jest od rodzaju zawodu.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym tj. w soboty i w niedziele,
dwa -trzy razy w miesiącu, w godzinach 8.00 ~15.30. Sekretariat zawsze w miejscu zajęć.

Słuchacze kończący szkołę otrzymują  świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
otrzymują również dyplom uzyskania tytułu zawodowego np.: Technik Administracji,
czy Technika BHP wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.
 
Wszystkie informacje dotyczące zapisów znajdziecie Państwo w zakładce zapisy/kontakt,
istnieje możliwość rezerwacji miejsca online.


Nasz zalety:

Dogodne warunki dla pracujących
Zajęcia  tylko w weekendy
Możliwość  rezygnacji  w każdej chwili i bez konsekwencji
Sekretariat  w miejscu prowadzenia zajęć
Miła i przyjazna atmosfera
Pomoc w znalezieniu praktyk
Wystawiamy bezpłatnie ZAŚWIADCZENIA i LEGITYMACJE (zniżki)

 

Wymagane dokumenty do zapisania się:
•Świadectwo ukończenia szkoły średniej
•Dowód osobisty/paszport (ksero w sekretariacie)
•2 zdjęcia (jeśli chcesz legitymację to 3 szt.) -można donieść później
•Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik  administracji/ BHP -można donieść później.

Masz pytania? Napisz do nas... Wyślij