Tematy prac kontrolnych i materiały do pobrania


  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUS

Tematy prac kontrolnych LO >link<


  • Policealne Studium BHP EDUS

Tematy prac kontrolnych- jeden temat do wyboru

Każda praca kontrolna powinna zawierać stronę tytułową, wzór do pobrania (doc)
Przypominamy o konieczności oddawania Prac Kontrolnych terminowo!


Aktualne tematy prac kontrolnych 2016/2017  dostępne są w sekretariacie szkolnym.

Istnieje możliwość wysłania tematów na maila, w celu tym proszę o kontakt: szkola@EDUS.szkola.pl lub

Kontakt GG - 36770726 Pani Joanna.

 


 

 

Angielski dla behapowców (słowniczek)

BHP na stronach www

----------------------------------------------------

NIEAKTUALNE

1.Techniczne bezpieczeństwo pracy

SEMESTR IC

1.Wymagania w zakresie bhp związane z eksploatacją maszyn w zakładzie pracy.
2.Wymagania w zakresie bhp związane z eksploatacją urządzeń w zakładzie pracy.

SEMESTR IIB

1.Wymagania z bhp przy wykonywaniu prac budowlanych.
2.Wymagania z bhp przy wykonywaniu prac transportowych.


2.Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

SEMESTR IC

1. Jaką rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają instrukcje BHP i jak się powinno je sporządzać?
2. Rola pracodawcy i pracownika w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.
3. Oceń wybrane przez siebie stanowisko pracy pod kątem ergonomii, BHP i ochrony PPOŻ


SEMESTR IIB

1. Służba BHP a własna działalność gospodarcza – przedstaw wynikające z niej korzyści  i etapy zakładania działalności.
2. Przedstaw Biznes plan wybranego przez Ciebie biznesu z branży BHP
3. Rola etyki w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem branży BHP

SEMESTR IIIA

1.Opisz formy prowadzenia szkoleń BHP  - jaką formę uważasz za najlepszą?
2.Opisz zadania zawodowe  i stopnie awansu w branży BHP wraz z uprawnieniami.
3.Jakie znasz techniki negocjacyjne i jaka jest ich rola w pracy BHPowca?


3. Ocena ryzyka zawodowego

SEMESTR IC

Ocena ryzyka zawodowego semestr 1:
Praca kontrolna oceniona pozytywnie oddana do 13.12.2015r. (2- 3 strony A4; czcionka:12) na jeden z trzech tematów:

1.Szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne w środowisku pracy
2.Przyczyny zmęczenia psychicznego pracowników oraz działania zapobiegające zmęczeniu w  pracy
3.Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy na przykładzie wybranego stanowiska pracy

SEMESTR IIB

1.Wymagania dla środków ochrony indywidualnej.
2.Ocena ryzyka zawodowego dla wybranego stanowiska pracy


SEMESTR IIIA

1.Ocena ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy.

4.Ergonomia w procesie pracy KW

SEMESTR IC

1. Obciążenia psychiczne i fizyczne na stanowisku pracy z komputerem.
2. Korzyści wynikające z zastosowania ergonomii korekcyjnej a koncepcyjnej.
3. Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, monotonii, znużeniu.

SEMESTR IIB
1. Zasady bezpiecznego ręcznego przenoszenia i podnoszenia ciężarów.
2. Ergonomiczna organizacja stanowiska pracy
3. Wpływ kolorystyki miejsca pracy.

5.Podstawy prawa pracy

SEMESTR I C
1.Wynagrodzenie za pracę jako podstawowy obowiązek pracodawcy wobec pracownika
2.Ochrona p[racy pracowników związana z rodzicielstwem
3.Rodzaje umów o pracę oraz sposoby ich rozwiązywania

SEMESTR II B

1. Ochrona pracy młodocianych
2. Umowy cywilno-prawne na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło
3. Ochrona pracy niepełnosprawnych

6.Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych


SEMESTR II B

1. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe i ich rola w budowaniu skutecznego systemu zarządzania BHP
2. Definicja prawna wypadku przy pracy (4 elementy definicji wraz z omówieniem)
3. Zespół powypadkowy - skład i zadania
4. Wypadek w drodze do pracy/z pracy - definicja, cechy.
5. Obowiązki pracodawcy w razie wypadku
6. Prace szczególnie niebezpieczne  - definicja, obowiązki pracodawcy
7. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej.
8. Protokół powypadkowy (omówienie elementów składowych)


SEMESTR III A

1. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe i ich rola w budowaniu skutecznego systemu zarządzania BHP
2. Definicja prawna wypadku przy pracy (4 elementy definicji wraz z omówieniem)
3. Zespół powypadkowy - skład i zadania
4. Wypadek w drodze do pracy/z pracy - definicja, cechy.
5. Obowiązki pracodawcy w razie wypadku
6. Prace szczególnie niebezpieczne  - definicja, obowiązki pracodawcy
7. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej.
8. Protokół powypadkowy (omówienie elementów składowych)

7. Język angielski zawodowy  w bezpieczeństwie o higienie pracy

SEMESTR II B

Opisz jeden z wybranych problemów w pracy: przepracowanie, dyskryminacja, marnotrawstwo, niestabilność zatrudnienia. Ilość słów 120-150


SEMESTR III A

Opisz jak przeprowadzać ocenę ryzyka. W pracy musi być zawarte:
-definicja ryzyka
-etapy przeprowadzenia oceny ryzyka
ilość słów (200-250)


8.Zagrożenia w środowisku pracy


SEMESTR II B
Zagrożenia w środowisku pracy semestr 2:
Pozytywnie oceniona praca kontrolna oddana do 13.12.2015r. w formie papierowej (2-3 strony A4, czcionka 12) na jeden z tematów:
 
1.Zagrożenia w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne dla stanowiska kierowcy
2.Wymagania dla środków ochrony indywidualnej
3.Źródła zagrożeń oraz możliwe skutki zagrożeń dla stanowiska pracownika administracyjno- biurowe


SEMESTR III A

1.Zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn.
2.Zagrożenia wynikające z zużytkowania urządzeń mechanicznych.
3.Zagrożenia wynikające z zużytkowania urządzeń elektrycznych.

 
 


I


Masz pytania? Napisz do nas... Wyślij