Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  EDUS


Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i przeprowadza egazminy maturalne.

Nauka w LICEUM trwa:

    - 2 lata dla osób z wykształceniem zawodowym lub zasadniczym.

    - 3 lata dla osób z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym (8 klas)


•  Do zapisania  się do LICEUM potrzebujesz:


1.ŚWIADECTWA ksero*, oryginał do wglądu:

·ze Szkoły Zawodowej lub Zasadniczej (LICEUM w 2 LATA)
·z Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej 8kl. (LICEUM w 3 LATA)
·z Liceum lub indeks w przypadku zapisu na wyższy semestr

2.DOWODU OSOBISTEGO lub innego dowodu tożsamości

3.Dwa ZDJĘCIA (do legitymacji jeszcze 1) - zdjęcie można donieść późniejszym terminie.

* wszystkie ksera wykonujemy na miejscu w sekretariacie

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemne pozwolenie od rodzica/opiekuna na zapisanie się
do zaocznego liceum dla dorosłych.

Możesz zarezerwować sobie miejsce już teraz: REZERWACJA MIEJSCA


Już od III semestru wybierasz sam, czego chcesz się uczyć!

•  Przedmioty w LICEUM:

ZAKRES PODSTAWOWY

→ Przedmioty nauczane w każdym semestrze (I,II,III,IV,V,VI):
• język polski -
wypożyczamy Państwu podręczniki!
• język angielski -
wypożyczamy Państwu podręczniki!
• matematyka

Przedmioty pozostałe w zakresie podstawowym naucza się tylko w semestrze I lub II:
• fizyka: I semestr
• chemia: II semestr

• geografia: II semestr - wypożyczamy Państwu atlasy!
biologia: I semestr - wypożyczamy Państwu podręczniki!
• historia: I i II semestr - wypożyczamy Państwu atlasy!
• wiedza o społeczeństwie II semestr
• informatyka: II semestr - dysponujemy nowym sprzętem i najnowszymi programami!
• podstawy przedsiębiorczości- I semestr


ZAKRES ROZSZERZONY


Od semestru III realizuje się dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym
Dwa - warianty do wyboru:

I.Rozszerzenie WOS+Historia
• wiedza o społeczeństwie - zakres rozszerzony
• historia - zakres rozszerzony
• przyroda - przedmiot uzupełniający


II.Rozszerzenie WOS+Geografia
• wiedza o społeczeństwie - zakres rozszerzony
• geografia - zakres rozszerzony
• historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający

 

Zajęcia LICEUM odbywają się w siedzibie szkoły:

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 18 we Wrocławiu
ul.Młodych Techników 58
53-645 Wrocław budynek B pko 106 Ip.

tel:71 724 52 63
570 570 530


Godziny pracy sekretariatu LICEUM

Link do godzin pracy sekretariatu.


Chcesz jeszcze o coś zapytać? Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie dobry wybór szkoły.

Chętnie odpowiemy Ci na wszystkie pytania. 

tel:71 724 52 63  lub tel.kom. 570 570 530 (sieć Play)

 

 Masz pytania? Napisz do nas... Wyślij