100 % ZADAWLNOŚCI NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM  STYCZEŃ 2016!

Nigdy nie jest za późno, by się dokształcić lub przekwalifikować.

Policealne Studium BHP Edus   [PLAN ZAJĘĆ]
[rezygnacja bez konsekwencji]


Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Czas trwania nauki - 1,5 roku - trzy semestry, system zaoczny


Słuchacze kończący szkołę otrzymują  świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
otrzymują również dyplom uzyskania tytułu zawodowego
Technika BHP wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu

Opis kierunku

Odpowiednie warunki pracy to nie tylko dbałość o wygodę dla pracowników, ale także dbałość o zachowanie bezpieczeństwa zatrudnionych, by uniknąć wielu zagrożeń na stanowisku pracy.
Każda firma musi spełniać ustalone normy, aby zgodnie z prawem mogła funkcjonować.
Jeżeli chciałbyś zawodowo zająć się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem
i higieną pracy, jest to odpowiedni kierunek dla Ciebie.
Zawód technik BHP może być świetnym uzupełnieniem Twojej dotychczasowej kariery zawodowej.
Zyskujesz uznanie i dodatkowe profity u swojego pracodawcy.
Pracownik rozwijający się, pogłębiający swoją wiedzę i doświadczenie, staje się bardziej pożądany.
Na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie nauki
zdaje się jedną kwalifikację: K1  -  Z.13.  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec III semestru.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku BHP obejmuje następujące przedmioty:

-Podstawy prawa pracy
-Techniczne bezpieczeństwo pracy
-Ocena ryzyka zawodowego
-Ergonomia w procesie pracy
-Zagrożenia w środowisku pracy
-Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
-Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
-Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Nauczysz się między innymi:   
•stwierdzać występujące zagrożenia w zakładzie pracy 
•doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
•prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
•dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac
•opracowywać plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP
•sporządzać okresowe analizy warunków BHP
•współpracować ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi,
 społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach bhp
•organizować i przeprowadzać szkolenia z zakresu BHP
•obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
•zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Będziesz mógł pracować
na stanowisku technik BHP między innymi w:
•zakładach pracy
•służbach BHP
•Urzędach Dozoru Technicznego
•Państwowej Inspekcji Pracy
•Państwowej Inspekcji Sanitarnej
•firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP

Wymagane dokumenty:

•świadectwo ukończenia szkoły średniej
•dowód osobisty/paszport (ksero w sekretariacie)
•2 zdjęcia (jeśli chcesz legitymację to 3 szt.) -można donieść później
•zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku
 przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik BHP -można donieść później.

Skierowanie na badanie wydaje sekretariat.
 
Zarezerwuj sobie miejsce online- ZAPISY ONLINE


 

Chcesz jeszcze o coś zapytać? Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie dobry wybór szkoły.

Chętnie odpowiemy Ci na wszystkie pytania. 

tel:71 724 52 63  lub tel.kom. 570 570 530 (sieć Play)

Masz pytania? Napisz do nas... Wyślij