Nigdy nie jest za późno, by się dokształcić lub przekwalifikować!

Policealne Studium  Administracji Edus
[rezygnacja bez konsekwencji]

Zawód: technik administracji 334306
Kwalifikacja:A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Czas trwania nauki - 2 lata- cztery semestry, system zaoczny

 

Słuchacze kończący szkołę otrzymują  świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
otrzymują również dyplom uzyskania tytułu zawodowego
Technika Administracji wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu

Opis kierunku
To kierunek dla osób, które interesują się administracją oraz również dla tych,
którzy lubią podejmować zadania organizacyjne, chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu
prawa i nauk ekonomicznych, by pracować w działach administracyjnych.
Celem studium jest przygotowanie słuchacza do podejmowania wszechstronnych,
codziennych wyzwań w ogólnie rozumianej administracji.
Na kierunku technik administracji w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację:K1-A.68.
Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec IV semestru
Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu: technik administracji, pracownik administracyjny,
sekretarz asystent, sekretarz,  sekretarka, operator wprowadzania danych,
asystent ds. statystycznych, pracownik biurowy, pracownik kancelaryjny.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku administracja obejmuje następujące przedmioty:


-Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
-Podstawy prawa cywilnego
-Postępowanie w administracji
-Podstawy prawa administracyjnego
-Podstawy prawa pracy
-Podstawy finansów publicznych
-Wykonywanie pracy biurowej
-Język angielski w administracji

Nauczysz się między innymi:   


•organizowania pracy biurowej i kontaktu z klientem,
•organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów,
•stosować przepisy prawa, podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz normy obyczajowe
•korzystania z różnych źródeł prawa,
•interpretowania ogólnych praw administracyjnych i ekonomicznych,
•podstawowej wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania,
•wykonywania podstawowych prac kancelaryjnych,
•umiejętności prowadzenia korespondencji w języku polskim,
•obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
•sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, prawnych, celnych, administracyjnych,
•stosowania zasad rachunkowości w jednostkach gospodarczych, budżetowych i instytucjach finansowych,
•podstawowej wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania,
•znajomości języka obcego,

Będziesz mógł pracować w:
Działach administracyjno-organizacyjnych przedsiębiorstw , działach kadrowo-płacowych, działach finansowych i marketingowych, działach sekretarskich, w administracji: rządowej, samorządowej i sądowniczej na stanowiskach referenta administracyjnego, np.:
•w przedsiębiorstwach różnych branż w działach administracji
•w jednostkach administracji rządowej i administracjach specjalnych
•w jednostkach samorządu terytorialnego: w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy
•w organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

•świadectwo ukończenia szkoły średniej
•dowód osobisty/paszport (ksero w sekretariacie)
•2 zdjęcia (jeśli chcesz legitymację to 3 szt.) -można donieść później
•zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik  administracji -można donieść później. Skierowanie na badanie wydaje sekretariat.


Zarezerwuj sobie miejsce online- ZAPISY ONLINE

 


 

Chcesz jeszcze o coś zapytać? Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie dobry wybór szkoły.

Chętnie odpowiemy Ci na wszystkie pytania. 

tel:71 724 52 63  lub tel.kom. 570 570 530 (sieć Play)

Masz pytania? Napisz do nas... Wyślij