PŁATNOŚCI


Czyste i jasne zasady !

Szkoła nie pobiera opłat za:

- egzaminy szkolne, semestralne

- wystawienie pierwszej legitymacji

- wystawienie zaświadczeń (ZUS, US, MOPS, Sąd itp)


Szkoła  pobiera opłaty  za:

-egzamin maturalny: 130,00 zł, poprawki: 50,00 zł [egazmin nie jest obowiązkowy]

-egazmin potwierdzający kwalifikację: 200,00 zł  [egazmin nie jest obowiązkowy]

-regulamin opłat dostępny jest w sekertariatach szkoły

 


 

Numer konta tylko dla Liceum  MAJA

SEMESTRY: IH,IIIJ, IV F

            Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "MAJA" ul.Dawida 5/7 50-527 Wrocław

           Nr konta bankowego: 16 1020 5242 0000 2102 0141 9431    PKO B.P. S.A. III O/Wrocław

           W tytule proszę wpisać  imię i nazwisko oraz semestr, oraz za co jest opłata.

 

Numer konta tylko dla Liceum i Policealnego Studium BHP EDUS

SEMESTRY: IIG, IVC


            Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUS" ul.Dawida 5/7 50-527 Wrocław

           Nr konta bankowego: 28 1020 5226 0000 6602 0210 3307   PKO B.P. S.A. I O/Wrocław

            W tytule proszę wpisać  imię i nazwisko oraz semestr, oraz za co jest opłata.

 

Masz pytania? Napisz do nas... Wyślij