Informacja

Semestry:III H i IJ zaczynają zajęcia 24-25.02.2018, zapraszamy:)

Przypominamy, zajęcia odbywać się będą w budynku ZS Nr 18 przy ul.Młodych Techników 58. Budynek B,
który mieści się za budynkiem A, wejście przez tunel naprzeciw szlabanu, lub przez budynek A.

Sekretariat mieści się na I piętrze pok.106, zajęcia odbywają się na II piętrze - budynek B!

W razie pytań, zapraszamy do sekretariatu, który jest czynny od pon-piąt w godz. 9.00-17.00
oraz w weekendy uczące w godz. 8.30-15.00.

Sekretariat LO Maja_Edus na [ul.Dawida] do końca lutego czynny jest codziennie - bez zmian.

Sekretariat szkół Edus_Maja_Alfa Plus [ul.Młodych Techników]  będzie załatwiał Państwa sprawy uczniowskie
jak dotychczas (zaświadczenia, legitymacje,płatności, PK, itp).

Telefony: 570 570 530  - Pani Alina, Państwa koordynator,  71 307 02 05 - sekretariat na ul.Młodych Techników.

Strona Szkół Alfa Plus:www.AlfaPlus.szkola.pl


Matura 2018r. - Liceum Edus i  Liceum Maja


Uwaga przyszli maturzyści!

Osoby chętne do przystąpienia egzaminu maturalnego, mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły deklarację maturalną  do dnia 30.09.2017 r., dla słuchaczy, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli dotrzymać tego terminu, został ustalony termin dodatkowy-ostateczny tj. dzień 08-09.10.2017 r. Do dnia 05.02.2018 r. można dokonywać zmian w deklaracjach.

Osoby przystępujące do matury po raz kolejny mają czas do złożenia deklaracji do dnia do 05.02.2018 r.

Proszę dokładnie zapoznać się z treścią  deklaracji. LINK do deklaracji.

 


 

Egzaminy zawodowe 2018r.


Gratulujemy naszym absolwentom 100 % zdawalności

na państwowym egzaminie zawodowym  z BHP! 


Egzamin zawodowy BHP czerwiec 2017 r.  - Policealne Studium BHP Edus


Przypominamy, że słuchacze semestru  III  oraz absolwenci, którzy są chętni do przystąpienia do egzaminu zawodowego kwalifikacja Z.13 - BHP w styczniu 2018 r. zobowiązani są złożyć deklarację do dnia xxx- ostateczny termin.

Deklarację można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Młodych Techników 58 lub przy ul. Dawida 5.

Druk deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego, można pobrać -> deklaracja.

Przypominamy, że egzamin jest płatny. Opłata  za cały egzamin (część pisemna i praktyczna)  wynosi: 200 zł, poprawa jednej części  pisemnej lub praktycznej wynosi 100 zł. Opłatę należy uiścić do dnia 20.11.2016r


Egzamin pisemny odbędzie się w dniu xxx.  o godzinie XX

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu
xxx  o godzinie XX

Egzaminy odbędą się w sali nr XX, III piętro, budynek A, Wrocław, ul. Młodych Techników 58.
X- dane zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.
Życzymy powodzenia!


PRZYPOMINAMY
W dniu egzaminu  należy:
 - zgłosić się 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu
 - zabrać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem,
 - zabrać ze sobą długopisy z czarnym tuszem,
 - na egzamin można przynieść ołówek, gumkę, temperówkę linijkę, kalkulator prosty.
 Do sali egzaminacyjnej  nie wolno wnosić nośników pamięci, żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  (telefonów komórkowych, picia, jedzenia).


 

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów w 2017 roku na terenie województwa dolnośląskiego plik


 

 

Masz pytania? Napisz do nas... Wyślij