Zapisy trwają przez cały rok, nowe semestry zaczynają nauję w LUTYM 2018 r.


Egzamin zawodowy 2017 r.


Gratulujemy naszym absolwentom 100 % zdawalności

na państwowym egzaminie zawodowym  z BHP! 


Egzamin zawodowy BHP czerwiec 2017 r.  - Policealne Studium BHP Edus


Przypominamy, że słuchacze semestru  III  oraz absolwenci, którzy są chętni do przystąpienia do egzaminu zawodowego kwalifikacja Z.13 - BHP w styczniu 2018 r. zobowiązani są złożyć deklarację do dnia 09.09.2017r.- ostateczny termin.

Deklarację można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Młodych Techników 58 lub przy ul. Dawida 5.

Druk deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego, można pobrać -> deklaracja.

Przypominamy, że egzamin jest płatny. Opłata  za cały egzamin (część pisemna i praktyczna)  wynosi: 200 zł, poprawa jednej części  pisemnej lub praktycznej wynosi 100 zł. Opłatę należy uiścić do dnia 20.11.2016r


Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 20 CZERWIEC 2017r.  o godzinie XX

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu
26 CZERWIEC 2017r.  o godzinie XX

Egzaminy odbędą się w sali nr XX, III piętro, budynek A, Wrocław, ul. Młodych Techników 58.
X- dane zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.
Życzymy powodzenia!


PRZYPOMINAMY
W dniu egzaminu  należy:
 - zgłosić się 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu
 - zabrać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem,
 - zabrać ze sobą długopisy z czarnym tuszem,
 - na egzamin można przynieść ołówek, gumkę, temperówkę linijkę, kalkulator prosty.
 Do sali egzaminacyjnej  nie wolno wnosić nośników pamięci, żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  (telefonów komórkowych, picia, jedzenia).


 


Egzamin maturalny 2017r.


Uwaga przyszli maturzyści!

Osoby chętne do przystąpienia egzaminu maturalnego, mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły deklarację maturalną  do dnia 30.09.2016 r., dla słuchaczy, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli dotrzymać tego terminu, został ustalony termin dodatkowy-ostateczny tj. dzień 08-09.10.2016 r. Do dnia 03.02.2017 r. można dokonywać zmian w deklaracjach.

Osoby przystępujące do matury po raz kolejny mają czas do złożenia deklaracji do dnia do 03.02.2017 r.

Proszę dokładnie zapoznać się z treścią  deklaracji. LINK do deklaracji.

 

Masz pytania? Napisz do nas... Wyślij