Informacja


Uwaga zmiana adresu Szkół Maja & Edus.
Od 27.08.2018r. szkoły będą mieścić się w budynku ZS Nr18
przy
ul. Młodych Techników 58 pokój nr 106, budynek B

Zapisy trwają, zapraszamy pod nowy adres. KONTAKT


Matura 2018r. - Liceum Edus i  Liceum Maja


Aktualności:

Wszystkie egzaminy poprawkowe maturalne odbywają się w siedzibie szkoły
tj. w budynku ZS Nr 5 przy ul. Dawida 5


Poprawki odbędą się w dniach:
21.08.2018r. godzina 9.00 - egzamin pisemny,
21-22.08.2018 r. egzaminy ustne.

Przypominamy, że prawo do poprawki, mają osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu,
ze wszystkich obowiązkowych, oraz złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
Miejsce egzaminu maturalnego zostanie upublicznione na stronie OKE.
W razie wątpliwości, prosimy o kontakt w sekretariatem szkoły.

 


Egzaminy zawodowe 2018r.


Gratulujemy naszym absolwentom 100 % zdawalności

na państwowym egzaminie zawodowym  z BHP! 


Egzamin zawodowy BHP czerwiec 2017 r.  - Policealne Studium BHP Edus


Przypominamy, że słuchacze semestru  III  oraz absolwenci, którzy są chętni do przystąpienia do egzaminu zawodowego kwalifikacja Z.13 - BHP w styczniu 2018 r. zobowiązani są złożyć deklarację do dnia xxx- ostateczny termin.

Deklarację można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Młodych Techników 58 lub przy ul. Dawida 5.

Druk deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego, można pobrać -> deklaracja.

Przypominamy, że egzamin jest płatny. Opłata  za cały egzamin (część pisemna i praktyczna)  wynosi: 200 zł, poprawa jednej części  pisemnej lub praktycznej wynosi 100 zł. Opłatę należy uiścić do dnia 20.11.2016r


Egzamin pisemny odbędzie się w dniu xxx.  o godzinie XX

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu
xxx  o godzinie XX

Egzaminy odbędą się w sali nr XX, III piętro, budynek A, Wrocław, ul. Młodych Techników 58.
X- dane zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.
Życzymy powodzenia!


PRZYPOMINAMY
W dniu egzaminu  należy:
 - zgłosić się 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu
 - zabrać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem,
 - zabrać ze sobą długopisy z czarnym tuszem,
 - na egzamin można przynieść ołówek, gumkę, temperówkę linijkę, kalkulator prosty.
 Do sali egzaminacyjnej  nie wolno wnosić nośników pamięci, żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  (telefonów komórkowych, picia, jedzenia).


 

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów w 2017 roku na terenie województwa dolnośląskiego plik


 

 

Masz pytania? Napisz do nas... Wyślij